Vì đâu cư dân Gamuda Gardens tập trung tại trụ sở của Gamuda Land?

Đã gần hai tháng trôi qua nhưng tất cả những sai phạm trong HĐMB của cư dân và CĐT Gamuda Land Việt Nam vẫn chưa được giải quyết. Vì sao vậy? Đằng sau có những uẩn khúc gì?