Doanh nghiệp nào đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án Hoà Lân?

Công ty Kim Oanh vừa thông báo đã nhận bàn giao đất tại khu đất Hòa Lân từ Ngân hàng Nông nghiệp Chợ Lớn. Công ty Kim Oanh mua khu đất này thông qua cuộc đấu giá đầy “tai tiếng" do Công ty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức theo yêu cầu của Ngân hàng Nông nghiệp Chợ Lớn.