Hà Tĩnh: Ai đứng sau đường dây khai thác trái phép đá bạc gây ô nhiễm môi trường? (Kỳ 2)

Đá bạc được khai thác trái phép trong núi rồi đưa về bãi tập kết tại thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) để xay nhỏ, đóng bao rồi vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Vụ việc này xảy ra trong thời gian khá dài.