Thanh Hóa: 'Góc khuất' trong công tác đấu thầu tại huyện Thạch Thành

Dưới lớp vỏ bọc đấu thầu rộng rãi thông qua “Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia” hàng chục dự án xây dựng được triển khai tại huyện Thạch Thành. Tuy nhiên, việc thực hiện triển khai dự án thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đảm bảo đúng quy định của luật đang là câu hỏi nhiều người quan tâm đặt ra.