Bệnh viện Trung ương Huế thiếu nguồn máu điều trị vì COVID-19

Dịch COVID-19 khiến nguồn máu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế thiếu hụt và phải trình UBND tỉnh xin chỉ đạo tiếp tục tổ chức hiến máu.