Quảng Trị: Yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

Sở Y tế Quảng Trị yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động từ ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.